Pomník Mikuláše Zinzendorfa Herrnhut

Zinzendorfův pomník stojí od roku 1902 v těsné blízkosti bratrského sborového sálu v centru Ochranova. Jeho autorem je sochař Alfred Reichelt (1856-1928), roku 2002 byl pomník zrenovován.

Připomíná Mikuláše Zinzendorfa. Ten v roce 1722 umožnil německy mluvícím náboženským exulantům ze severní Moravy, z okolí Suchdola a Fulneku, kde o sto let dříve působil Jan Amos Komenský, usadit se na jeho panství, nedaleko Berthelsdorfu, jehož se stal právě roku 1722 majitelem. Emigranti založili Herrnhut (Ochranov) a v krátké době i samostatné církevní společenství. Obnovená Jednota bratrská, celosvětová Unitas fratrum, má v Herrnhutu své centrum již celá tři staletí.