´Bratrský areál´ Ivančice

Ivančice, kde Jednota bratrská pracovala již od roku 1498, se v období 1536-1623 staly střediskem Jednoty bratrské na jihozápadní Moravě, i sídlem bratrských seniorů; v letech 1558-1571 také Jana Blahoslava (1523-1571).

V letech 1562-1578 působila v Ivančicích bratrská tiskárna, která vytiskla nejméně 17 titulů, kromě řady dalších prací Jana Blahoslava také obě vydání jeho překladu Nového zákona (1564 a 1568) a Ivančický kancionál ´Písně duchovní evangelistské´ (1564).

V roce 1539 zakoupila Jednota bratrská budovu v dnešní ulici Ve sboru pro tzv. ´bratrský dům´. K východní zdi byl po roce 1540 přistavěn jednolodní kostel s polygonální šestibokou apsidou a s věží. Apsida byla zbořena hned krátce po Bílé hoře, bratrský sbor v Ivančicích zanikl roku 1623. Požár v roce 1757 poškodil loď kostela, ta byla později stržena.

V letech 1955-1957 byly dochované zbytky památkově upraveny. Při archeologickém průzkumu od roku 1980 byly odkryty zbytky apsidy, studně a jižní zdi. Zachován je původní, jednopatrový ´bratrský dům´ s renesančním portálem.

Z bratrského gymnazia (akademie), které bylo v Ivančicích založeno za Blahoslavova nástupce seniora Ondřeje Štefana roku 1574, je zachována klenutá síň, průjezd a několik oken. Na ivančické ´akademii´ studovali mladí bratrští šlechtici, včetně Karla st. z Žerotína. V letech 1575-1588 zde působil Esrom Rüdiger (1523-1591). Akademie ukončila nuceně činnost v roce 1623.

Zajímavost

Ivančický rodák Alfons Mucha zahrnul mezi dvacet obrazů své ´Slovanské epopeje´ také obraz ´ Bratrská škola v Ivančicích ´.