Evangelický hřbitov Černilov

Tento evangelický hřbitov založily roku 1858 společně oba evangelické černilovské sbory, reformovaný za faráře (1850-1859) Václava Šuberta (1825-1885) a luterský za faráře (1838-1863) Jana Bedřicha Kučery (1815-1863). Po celé období od Tolerančního patentu (1781) používali černilovští evangelíci obecní katolický hřbitov u kostela Sv. Štěpána. Myšlenka vlastního hřbitova se realizovala až na základě uplatňování znění konkordátu, který roku 1856 uzavřelo Rakousko s papežskou kurií, podle něhož bylo znemožňováno evangelickým farářům na ´katolickém´ hřbitově kázat při evangelických pohřbech.

Kromě hrobu faráře Kučery  jsou u zadní zdi hřbitova proti vchodu pohřbeni další černilovští evangeličtí faráři: Kučerův nástupce, farář a.v. (1864-1903) Karel Eduard Lany (1838-1903), který byl v letech 1901-1903 prvním superintendentem tehdy ustavené české východní superintendence a.v., evangelický farář h.v. (1860-1915) Justus Szalatnay (1834-1915) a evangelický farář spojeného sboru ČCE (1952-1979) Emil Jelínek (1905-1979). Uprostřed hřbitova leží náhrobek ředitele černilovské evangelické školy Jana Rychetského (1842-1915).