Evangelická fara Potštejn

Po postavení kostela v letech 1871-1872 se podařilo v roce 1876 potštejnskému sboru koupit budovu čp. 12, která po úpravách a přestavbě slouží dodnes jako sborové zázemí a byt kazatele.