Evangelický kostel Krucemburk

Toleranční patent z roku 1781 přinesl i do Krucemburku náboženské uvolnění. Rok nato zde byl založen nejstarší sbor augsburského vyznání v Čechách. Bohoslužebná setkávání se nejprve konala ve stodole, podobně jako v prvopočátcích mnoha sborů po vyhlášení Tolerančního patentu. První dřevěná luterská modlitebna byla postavena během června 1786, za faráře (1785-1787) Jana Molitorise (1764-?). Ta ovšem velmi brzy začala chátrat.

Nové modlitebny se evangelíci a.v. v Krucemburku dočkali až v roce 1840, za faráře (1826-1844) Jiřího Holečka (1797-1852). Měla stále ještě toleranční charakter bez věže, jedinou změnou byl vstup na kratší straně obdélníkového prostoru stavby. Svou jednoduchost si modlitebna zachovala do dnešních časů, jen interiér byl později upravován.