Evangelický kostel Nebužely

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor vznikl v Nebuželích již v roce 1783. Prvním farářem (1783-1801) byl Samuel Kapossy. 4.dubna 1785 byl položen základní kámen ke stavbě kostela, 26.srpna 1786 byl toleranční kostel slavnostně otvírán. Během 19. století byli nebuželskými faráři: Jan Végh (1811-1825), Mojžíš z Tardy ml. (1830-1858) a Eduard Molnár (1859-1904). Všichni byli pohřbeni v Nebuželích; náhrobky jsou nyní v Libiši.

Toleranční kostel byl opraven v letech 1862-1864, roku 1863 byly pořízeny tři zvony. Při této opravě byla přistavěna věž, jak to umožňoval Císařský patent z roku 1861, a vchod byl přemístěn do průčelí směrem k silnici. Přesto zůstal zachován toleranční půdorys interieru: kazatelna a stůl Páně uprostřed delší stěny, obklopeny ze tří stran lavicemi.

Od roku 1905, za faráře (1904-1909) Bedřicha Gerži (1865-1932), pracovala ve Mšeně kazatelská stanice. V roce 1923 vznikl ve Mšeně samostatný sbor, již Českobratrské církve evangelické. Po peripetiích 20. století se sbor v Nebuželích stal v roce 1988 naopak kazatelskou stanicí mšenského sboru. Kostel byl prodán v roce 1988, slouží jako depozitář mělnického muzea.

 

Zajímavost

Ve druhé polovině 19. století byl učitelem na evangelické škole v Nebuželích autor mnoha duchovních písní Josef Baštecký (1844-1922); za všechny ´Má víra pohlíží´, ´Ó ujmi ruku moji´ nebo ´Až potud nám pomáhal´.