Hrad Lapis Refugii Kolín

Kolínský hrad nechal nad řekou Labem na severozápadní straně města vybudovat husitský kněz a hejtman Bedřich ze Strážnice v roce 1437. Zvolil místo u hradeb na zbořeništi kolínského dominikánského kláštera, který husité vypálili v roce 1421. Hrad byl spíše menších rozměrů a nesl jméno Lapis Refugii (Kámen útočiště). Byl pravděpodobně jediným husitským hradem postaveným přímo ve městě, od většího měšťanského domu se lišil nejspíše jen opevněním. Stavba byla ukončena po 11 letech. Dalším držitelem hradu byl český král Jiří z Poděbrad, kterého v dalším období vystřídali vojáci uherského krále Matyáše Korvína. Ti několikrát vyplenili nejen město, nýbrž i jeho okolí. Po etapě, kdy byl hrad sídlem uherské posádky, se vrátil do majetku českých králů. Pozdější stavební úpravy financovaly šlechtické rody Pernštejnů a Žerotínů v 16. století, kteří hrad obdrželi jako zástavu od panovníků za poskytnuté finanční půjčky. Díky Žerotínům hrádek dostal podobu vrcholně renezančního zámku v němž byl i pivovar. Vaření piva bylo v novověku to hlavní, co se v jeho zdech dělo. Administrativní a reprezentační funkci ztratila stavba úplně a až do svého uzavření v roce 1988 sloužila už výlučně jako samozřejmě mezitím několikrát modernizovaný pivovar. V polovině 19. století musela fortifikace ve směru k řece (a skála na níž stála) ustoupit stavbě železnice z Olomouce do Prahy. V zámecké zahradě jižně od pivovaru vzniklo divadlo a restaurace Na zámecké.

Z původně čtyřkřídlé budovy se dochovalo západní křídlo, sgrafita na fasádě a gotická brána. Z východního křídla doložil archeologický výzkum půdorys přízemí se sklepy. Z východu a jihu hrad odděloval od města příkop. Do sbírek kolínského muzea byla uložena nápisová deska z původní hradní brány, která nese latinský nápis: CASTRUM DICTUM LAPIS REFUGII FUNDATUM EST A(NNO) D(OMINI) MCCCCXXXVII F(ERIA) III PST MARCELLI. Z ní lze dovodit, že stavitelem hradu byl mistr Petr. Budova je kulturní památkou a Město Kolín má plány na její rekonstrukci a další využití.

Zajímavost

Hrad byl po většinu času pivovarem.