Evangelický kostel Kolín

Evangelický reformovaný (h.v.) sbor v Kolíně byl založen výnosem Vrchní církevní rady (VCR) ve Vídni ze dne 16. května 1868. Základní kámen kostela byl položen v květnu 1871 na pozemku darovaném prvním kurátorem sboru (1868/69-1885) Josefem Sixtou (1821-1885) a již 17. prosince 1871 byl slavnostně otevřen seniorem Poděbradského seniorátu h.v. (1861-1904) Janem Janatou (1825-1904), za faráře (1869-1918) Čeňka Duška (1843-1918). Vchod byl na delší straně z ulice.

V roce 1953 byl kostel přestavěn podle návrhu architekta Bohumila Bareše, vstup byl přemístěn na kratší stranu budovy. Z let 1987-1989 má budova patrovou přístavbu se dvěma horními místnostmi, za faráře (1973-1996) Miroslava Frydrycha (1928-2020). Současná úprava interiéru kostela byla provedena podle návrhu výtvarnice Barbory Veselé.

Přes park, v Kmochově ulici stojí fara a vedle ní Husův dům s Duškovou síní v prvním patře. Husovu sochu od Františka Bílka z roku 1914 najdeme na Husově náměstí (cca 500 m).