Artikulární kostel Kežmarok

Evangelický kostel církve a.v. z roku 1717. Jeden z 38 tzv. artikulárních kostelů, postavených po povstání Imricha Tökölyho na základě usnesení sněmu v Šoproni v roce 1681, konkretně ´artikulů´ 25 a 26, které stanovovaly: Kostel bude postaven na vyhraženém místě mimo střed obce, výhradně ze dřeva bez použití kovových hřebíků, bez věže a bez vchodu přímo z ulice, a to během jednoho roku. Artikulární kostely mohly být stavěny v královských městech a po dvou v každé župě, většinou v horních Uhrách, dnešním Slovensku. V následujícím období bylo postaveno 38 artikulárních kostelů, dodnes se zachovalo pět, včetně kežmarského.

Původní artikulární kostel byl v Kežmarku postaven v roce 1687, patrně právě již na současném základu jako jednopatrový a již jako kostel sv. Trojice. Současný kostel vznikl během několika letních měsíců v roce 1717, za finanční podpory od evangelíků a.v. ve Skandinavii i odjinud.

Kostel je srubová stavba z trámů červeného smrku, původně na základových tisových trámech. Půdorys má tvar rovnoramenného řeckého kříže. Stavba je zaklenuta valenou klenbou spočívající na čtyřech nosných sloupech; je zpevňována šesti kruchtami, takže celkově je v kostele 1.541 míst pro sedící. Kostel je přes 34 metrů dlouhý, přes 30 metrů široký a vysoký 20,5 metru.