Náhrobek Gustava Adolfa Skalského

Náhrobek ThDr. Gustava Adolfa Skalského (1857-1926) na hřbitově Malvazinky v Praze 5 - Smíchově. G. A. Skalský byl farářem evangelické luterské (a.v.) církve, pocházel z Opatovic nedaleko Čáslavi. Byl prvním farářem právě založeného sboru a.v. ve Vilémově (1881-1887), odkud odešel do sboru a.v. ve Velké Lhotě u Dačic (1887-1896).

V letech 1896-1918 působil jako profesor praktické teologie na Evangelické teologické fakultě ve Vídni; byl také členem Vrchní církevní rady. Zasloužil se o vznik Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké v Praze a byl jejím prvním děkanem (1919-1925).