Kostel Sv. Havla Praha Staré Město

Kostel Sv. Havla byl postaven v románském slohu v letech 1232-1263. Ve 14. století byl goticky přestavěn jako trojlodní se dvěma věžemi. V období 1723-1727/38 bylo průčelí upraveno ve stylu vrcholného baroka a následně barokně upraven interier.

Ve druhé polovině 14. století zde působili Husovi předchůdci, kazatelé Konrád Waldhauser (asi 1326-1369 v Praze) a Jan Milíč z Kroměříže (mezi 1320/25-1374 v Avignonu).

Zajímavost

V roce 1674 byl v kostele pohřben malíř Karel Škréta (1610-1674). Jeho strýc, Pavel Škréta, byl na začátku 17. století ´písařem mince´ v Kutné Hoře a před rokem 1620 mincmistrem. V roce 1613 se stal poručníkem svého synovce Karla a jeho sourozenců.
K roku 1612 je Pavel Škréta zapsán i s manželkou mezi členy sboru Jednoty bratrské v Krchlebech u Čáslavi.