Evangelický kostel Hrabová

Sbor Českobratrské církve evangelické (ČCE) byl založen v roce 1923, velkým misijním nasazením pozdějšího prvního zdejšího faráře (1924-1948) Rudolfa Šedého (1873-1970). Původně se bohoslužby konaly v sokolovně nebo ve škole. Základní kámen kostela v Hrabové byl položen 17. května 1925. Návrh stavby pochází od architekta Oldřicha Lisky. Kostel byl postaven ve stylu moderního purismu, s velkoryse pojatou bohoslužebnou částí a s prostorami pro činnost sboru, včetně farářského bytu. Podélná budova se zajímavými okny skrývá bohoslužebnou místnost, v malém sále se konaly bohoslužby, než byl kostel dostavěn (to bylo v roce 1933). K hlavní budově se přimyká boční schodiště s výklenkem pro plastiku kalicha a věž se třemi zvony.

Ojedinělá stavba – patrně jako jediná v republice – získala ještě před dokončením hvězdářskou kopuli s opravdovým hvězdářským dalekohledem. Pro děti, které kostel v Hrabové navštívily, bylo nejkouzelnější pozorovat okolní krajinu barevnými skly, umístěnými v kopuli hvězdárny. Od roku 2003 je evangelický kostel v Hrabové veden jako kulturní památka.

Zajímavost

Hvězdářská kopule s dalekohledem