Evangelický kostel Spasitele Jáchymov

V době tzv. německého přestupového hnutí vznikla v Jáchymově v roce 1901 kazatelská stanice evangelického luterského (a.v.) sboru v Karlových Varech, která pracovala od roku 1923 v rámci Německé evangelické církve (DEK) jako filiální sbor.

Kostel Spasitele (Erlöserkirche) postavili luterští evangelíci v roce 1914 ve svahu pod dnešní Mincovní ulicí. Stavba spolu se sborovým domem je vícepatrová. Po zániku Německé evangelické církve vznikla krátce po roce 1945 v Jáchymově opět kazatelská stanice, tentokrát karlovarského sboru Českobratrské církve evangelické. Roku 1956 byl ustaven samostatný sbor, který po deseti letech přesunul své sídlo do Ostrova.

Kolem roku 1970 převzal kazatelskou stanici evangelický sbor v Nejdku a zanedbaná budova byla postupně s velkým nasazením upravena a vzniklo zde celocírkevní evangelické rekreační středisko, především obětavostí tehdejšího nejdeckého faráře (1964-1972) Jana Blahoslava /Bláži/ Šourka (1934-1988).

V roce 1965, za faráře (1961-1966) Františka Hanáka (1923-1998), byla v kostele umístěna pamětní deska jáchymovského faráře z období reformace, Johanna Mathesia (1525-1565), při 400. výročí jeho úmrtí. Mathesius působil v období 1542-1565 v původním jáchymovském evangelickém kostele sv. Jáchyma.