Evangelický areál Přelouč

Začátek evangelického areálu je v roce 1871, kdy byla pořízena budova nedaleko náměstí a upravena na faru; zároveň byla na zahradě postavena modlitebna. V letech 1904-1905, za faráře (1902-1932) Františka Klapuše (1873-1958), byla na místě původní fary postavena nová patrová budova; v sousedství byl zároveň budován kostel.

V roce 1938, za faráře (1932-1940) Jana Amose Pellara (1905-1982), byl vedle fary postaven Masarykův dům se sborovým zázemím a se sálem pro bohoslužby v zimním období. V padesátých letech byla tato budova zabrána městem. Sbor proto roku 1961 provedl adaptaci fary a modlitebnu pro zimní období vybudoval zde. Když byl Masarykův dům v roce 1990 sboru vrácen, působilo v něm několik let středisko evangelické Diakonie.