Evangelický kostel Jablůnka

Jablůnečtí evangelíci se podíleli na stavbě chrámů v Ratiboři, Hošťálkové a Pržně (všechny augsburského vyznání), v blízkém Pržně mohli mít jako reformovaní bohoslužby každou 3. neděli (proto jim nebyla povolena stavba vlastní modliteby v Ratiboři). Posléze konání bohoslužeb v Pržně přestalo, sbor založil v Jablůnce školu (1850), ve které se začali shromažďovat, v roce 1877 byl položen základní kámen chrámu v Jablůnce a roce 1877 byly slouženy první bohoslužby. V roce 1904 při požáru vesnice lehl popelem kostel i fara. Kostel byl obnoven v roce 1904.