Evangelický kostel Ledčice

Po Tolerančním patentu vznikal roku 1782 nejprve evangelický luterský (a.v.) sbor ve Ctiněvsi. Pro odpor vůči luterské formě bohoslužeb se část členů odtrhla a vytvořila v roce 1784 sbor evangelické reformované (h.v.) církve se sídlem v Ledčicích. Za prvního ledčického faráře (1784-1791) Jiřího Fazekaše (1750-?) byla nejprve postavena fara (1786) a zřízen hřbitov (1788).

Stavba toleranční modlitebny probíhala v letech 1789-1791. Kostel je v novoklasicistním slohu, zdí je napojen na budovu fary. V roce 1846 získala fara první patro. Roku 1869 zřídila dcera faráře (1832-1872) Jana Kašpara (1801-1872) Eleonora podle vzoru z Krabčic ´opatrovnu´ pro děti, předchůdkyni mateřské školky.

V roce 1793 byla postavena budova školy; roku 1844 vznikla nová kamenná evangelická škola, která měla od roku 1879 tzv. právo veřejnosti; zanikla ve 20. letech 20. století. V roce 1970 byl v bývalé škole zařízen sborový sál pro bohoslužby během zimního období.

Roku 1833 vznikla kazatelská stanice v Libčicích nad Vltavou, která se roku 1899 osamostatnila. V Ledčicích sbor postupně umenšoval činnost, roku 1998 se Ledčice staly kazatelskou stanicí sboru ČCE v Krabčicích.