Rodný statek Václava Kleycha Lažany

V Lažanech u Litomyšle, na gruntě čp. 2, se na podzim roku 1682 narodil Václav Kleych (1682-1737). V roce 1702 si vzal za manželku Kateřinu Fikejzovou z nedalekých Morašic. Obě jejich rodiny patřily k utajovaným evangelíkům. Roku 1707 emigroval s manželkou a dětmi do Žitavy. Na rodném statku hospodařil mladší bratr Matěj.

Václav Kleych  se v Žitavě, kde byla silná exulantská komunita, živil jako zahradník. Záhy začal vydávat evangelickou literaturu pro potřeby tajných evangelíků, jako první přetiskl v roce 1708 modlitby Kašpara Motěšického z roku 1681. Postupně vydává postily, modlitební knihy, Evangelicský kancionál (poprvé roku 1717), katechismy Martina Luthera, ale i český slabikář.

Rokem 1720 jsou datovány dva jeho žitavské tisky kralického Nového zákona s předmluvou upravenou žitavským profesorem Kristiánem Peškem (1676-1744).

Tisky vycházely ve formátu tzv. špalíčků (16°); výtisky o rozměrech 15x10,5 cm se daly snadno ukrývat. Václav Kleych je sám kolportoval po Čechách a Moravě, ale i do Slezska a na Slovensko. Byl v přátelském kontaktu s luterskými kazateli Danielem Krmanem ml. (1663-1740) a Janem Muthmannem (1685-1747).

Vydané tisky označoval emblém srdce prokláté mečem nad otevřenou knihou a iniciály W.K., vše obklopeno nápisem: ´Můj vykupitel Kristus živ je navěky´. Při jedné ze svých cest zemřel na severním Slovensku na nákazu tyfem; byl pohřben v Necpalech nedaleko Martina.

Jeho dlouhodobé nasazení a obětavost s šířením evangelické literatury v období tvrdé vlny protireformačního tlaku za Karla VI. přispěla k udržení evangelických komunit.