Evangelický hřbitov Vanovice

Evangelický hřbitov reformovaného (h.v.) sboru byl ve Vanovicích založen roku 1786 kolem toleranční modlitebny a fary (1783). V roce 1836 byl rozšiřován, ale po výstavbě kostela (1839-1844) byl hřbitov roku 1846 přesunut za nově postavený kostel. V roce 1874 byl ohrazen zdí a roku 1891 ještě rozšířen.

Všichni vanovičtí faráři, nejméně do první poloviny 20. století zde zemřeli v činné službě a byli ve Vanovicích pohřbeni. První dva z nich zemřeli před stavbou kostela a posunutím hřbitova: Istvan (Štěpán) Balla (?-1796) byl vanovickým farářem v letech 1783-1796 a Jiří Nagy (1763-1824) zde působil v období 1797-1824.

Jiří z Nagy zakládá vanovickou farářskou ´dynastii´. Postupně ve Vanovicích působili: v letech 1824-1863 Samuel Nagy (1802-1863), za něhož byl stavěn kostel a hřbitov přesunut. Jan Beneš (1823-1883) ´rodinnou´ tradici přerušuje, byl vanovickým farářem v letech 1864-1883. Následují v letech 1884-1907 Ludvík Nagy (1844-1907) a Kamil Nagy (1873-1939) v období 1908-1939.