Exulantská modlitebna Žitava

Přízemní sál v komplexu bývalého františkánského kláštera. Českému exulantskému sboru byl žitavskou městskou radou propůjčen teprve v roce 1690. České bohoslužby se zde konaly do roku 1846. Posledním kazatelem se v roce 1793 stal Ján Borott (1757, Pezinok -1832), toleranční kazatel sborů v Habřině (1784-1786), Kovánci (1786-1790) a v Krabčicích (1791-1793); teprve on získal pro žitavský sbor roku 1804 povolení vysluhovat svátost večeře Páně.