Náhrobek Jana Végha

Náhrobek, původně na hřbitově v Nebuželích, byl ´v nedávné době´ převezen do Libiše. Jan Végh (1755-1830) byl prvním tolerančním farářem v Libiši (1783-1793 a znovu 1796-1811) a třetím v pořadí farářů v Lysé nad Labem (1793-1796), i v Nebuželích (1811-1825). Zde 1.února 1830 zemřel a 5.února byl pohřben vedle své manželky Judity, roz. Bankoš, která zemřela již 13. září 1819 (i její náhrobek byl přemístěn do Libiše). V letech 1800-1806 byl seniorem Pražského seniorátu h.v. ´Neohrožený, horlivý, obětavý, podnikavý, ale ze strany superintendence a konsistoře neoblíbený´.

Zajímavost

Po příchodu do Čech se ´Jánoš´ Végh učil česky u Václava Matěje Krameria v Praze.