Evangelický kostel Pustá Rybná

Oblast Pusté Rybné patřila od Tolerančního patentu ke sboru v Telecí, třebaže zde evangelické vyučování probíhalo hned od roku 1784. V roce 1847 byla postavena evangelická škola. Ale roku 1890 vznikl filiální sbor a 22. prosince 1892 byl potvrzen samostatný evangelický reformovaný (h.v.) sbor, vzniklý odtržením od teleckého.

Evangelický kostel v novorenesančním slohu, se čtyřbokou věží nad průčelím, byl postaven v letech 1890-1894. Slavnostně byl otevřen 29. června 1894. V posledním čtvrtstoletí proběhla oprava exterieru kostela. Od roku 1994 je Pustá Rybná kazatelskou stanicí sboru v Telecí.