Evangelický kostel Hustopeče

V Hustopečích byla 24. října 1880 otevřena evangelická modlitebna úsilím nikolčického evangelického faráře h.v. (1869-1882) Františka Šebesty (1844-1896). Samostatný farní sbor h.v. s německou menšinou byl ustaven 2. února 1882 a jeho prvním farářem (1882-1896) byl zvolen právě František Šebesta. V rámci tohoto diasporního sboru vznikly postupně kazatelské stanice v Břeclavi (1882) a v Hodoníně (1900).

Během roku 1900, za faráře (1897-1905) Josefa L. Hájka (1861-1930), byl na dnešním Masarykově náměstí, tehdy na okraji města, postaven evangelický kostel, brněnským stavitelem Gottliebem Adlerem. Novoklasicistní stavbu s malou vížkou doplnila bezprostředně navazující patrová budova fary.

V letech 1905-1922 působil v Hustopečích farář Vlastimil Svatopluk Juren (1864-1951), starší bratr Ladislava Jurena (1868-1939). Jeho úsilím a zásluhou byla založena první česká škola a posléze založeno v roce 1919 české gymnazium (od roku 1921 státní). V říjnu 2019 byla faráři Jurenovi odhalena na evangelickém kostele pamětní deska.

Zajímavost

Novokřtěneckou (habánskou) tradici na jihu Moravy v 16. století, stoupence Jakoba Huttera (+ 1536), připomíná v Hustopečích od roku 2022 pamětní deska na opravené studni na pozemku, kde vznikl první ´habánský dvůr´ na jižní Moravě.