´Evangelický kostel´ Znojmo

V roce 1861 vznikl ve Znojmě filiální, německý, sbor evangelické luterské (a.v.) církve z Brna. Od roku 1877 zde bylo sídlo farního sboru a.v., společné pro druhé centrum v Jihlavě. Bohoslužby se konaly v horní kapli kostela Sv. Václava z roku 1521.

Evangelický kostel v secesním slohu, vybudovaný v letech 1910-1911, byl slavnostně otevřen 19. listopadu 1911. Po roce 1945, po zániku Německé evangelické církve (DEK), převzala evangelický kostel Církev československá (husitská) a po desetiletí se zde konaly i bohoslužby Českobratrské církve evangelické. V roce 1996 kostel koupila Pravoslavná církev, budovu nákladně opravila a kostel byl 6. července 2004 slavnostně otevřen a zasvěcen Sv. Rastislavovi.