Pomník Jana Amose Komenského Sárospatak

Busta Jana Amose Komenského v severomaďarském Sarospataku (Šaryšském Potoku) z roku 1970 stojí v parčíku na nádvoří tamější univerzity, na ulici Loranda Eötvöse. Jejím autorem je Pál Patzay, výška i s podstavcem je 180 centimetrů.

Jan Amos Komenský (1592-1670) přijel do Sarospataku na pozvání kněžny Zuzany Loranffy a jejího mladšího syna Zikmunda Rakocziho, aby reformoval potocké evangelické gymnazium. Po krátké návštěvě na jaře roku 1650 zde působil od října 1650 do léta 1654. Pro studenty napsal několik ´divadelních´ her, na kterých si ověřoval svou pedagogickou metodu, jak snadno zvládnout cizí jazyk (latinu). Vznikla zde jeho díla Schola ludus (Škola na jevišti) i Orbis pictus (Světem v obrazech), která se stala na potockém gymnaziu nadlouho používanými učebními pomůckami.

Zajímavost

Knížete Zikmunda koncem roku 1650 oddal s Jindřiškou, dcerou ´zimního´ krále Fridricha Falckého. Pro Zikmunda také napsal spis Gentis felicitas (Štěstí národa).