Náhrobek Jana Rumla

Náhrobek na hřbitově ve Velimi. První velimský farář českého původu, rodák ze semtěšského sboru Jan Ruml, se narodil 1.1.1817. Po působení v evangelickém h.v. sboru v Lozicích (1844-1846) přešel do Velimi; zde byl farářem v letech 1846-1858, kdy byl postaven současný kostel. 

Odešel ze služby v reformované církvi a hospodařil v nedaleké Křečhoři. Od roku 1865 byl veřejně činný v regionálním měřítku (okresní výbor a okresní záložna v Kolíně), v letech 1875-1881 byl poslancem Českého zemského sněmu za staročeskou stranu. Zemřel 30.1.1880 v nedaleké Křečhoři.