Náhrobek Rostislava a Evy Nechutových

Náhrobek manželů Nechutových na evangelickém hřbitově ve Strměchách. Eva Nechutová (1926-2008) byla po vikářování v Rakovníku seniorátní vikářkou Libereckého seniorátu (1958-1961). Nato celé čtvrtstoletí byla spolu se svým manželem farářkou ´sousboří´ dvou evangelických sborů, Humpolce a Strměch (1964-1989).

Rostislav Nechuta (1916-1993) byl po vikářování v Praze u Klimenta (1940-1943) farářem evangelického sboru ve Strměchách (1943-1964). Nato byl spolu s manželkou farářem ´sousboří´ sborů Humpolce a Strměch (1964-1990). Od začátku (1961) byl členem Starozákonní překladatelské skupiny Českého ekumenického překladu (CET) Bible.