´Evangelický kostel´ Kšely

Toleranční modlitebnu si evangelický reformovaný (h.v.) sbor ve Kšelích, povolený 8. srpna 1782, postavil roku 1786, kdy byl slavnostně otevírán českým superintendentem h.v. (1785-1788) Františkem Kovácsem (1740-1800).

Současnou novoklasicistní podobu se čtyřbokou věží získala budova kostela roku 1851, za kšelského rodáka a faráře (1845-1883) Josefa Kubeše (1814-1883). Sbor s rozsáhlou, především venkovskou, diasporou postupně přenesl svou činnost do kazatelských stanic v Českém Brodě, založené roku 1903, a v Kostelci nad Černými Lesy, založené v roce 1906. Nakonec bylo centrum sboru přeneseno k 1. lednu 1969 do Českého Brodu a kostel i fara ve Kšelích byly roku 1972 prodány. Vystřídalo se několik majitelů, budoucnost budovy je nejasná.