Evangelická část hřbitova Humpolec

Dnešní hřbitov byl založen roku 1785, po císařském zákazu užívat nadále pohřebiště uvnitř obcí, nedaleko právě tehdy stavěné evangelické modlitebny pro luterský (a.v.) evangelický sbor, vzniklý roku 1783. Hřbitov měl od počátku dvě oddělení, katolické a na straně k moditebně evangelické. Ohrazen byl teprve v roce 1849, původní vstup pokračoval střední cestou rozdělující obě oddělení. Dnešní hlavní vstup na hřbitov vznikl až po výstavbě hřbitovního kostela Jana Nepomuckého, po roce 1866.

Jsou zde pohřbeni evangeličtí faráři. Tři z nich z Humpolce pocházeli - profesor a superintendent a.v. Ferdinand Hrejsa (1867-1953), vojenský superintendent Josef Lukášek (1874-1947) a Max(milian) Machotka (1879-1932). Dva byli zdejšími evangelickými faráři - Kristian Eduard Pospíšil (1842-1899) a Rudolf Mahovský (1887-1942). Kromě nich tu má náhrobek i pražský senior Kristian Pavel Lanštják (1892-1986).