Morzinský palác Praha

Morzinský palác na Malé Straně vznikl v letech 1713-1714 přestavbou čtyř starších domů pro hraběte Morziniho, podle projektu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Průčelí do Nerudovy ulice tvoří dvoupatrová budova se sochami Ferdinanda Maxmiliana Brokoffa. V současnosti zde sídlí rumunské velvyslanectví

V letech 1782-1784 byla v paláci první evangelická modlitebna po Tolerančním patentu. Nejrychleji vznikl v Praze vojenský evangelický sbor (a.v.). Zásluhou generála hraběte Wurmsera byl propůjčen pro evangelické bohoslužby právě sál v Morzinském paláci. První bohoslužby vykonal německy farář (1782-1789) Kristian Jiří Schmidt, *1755 u německého Bayreuthu, v neděli 15. září 1782. Účastnili se i ´civilní´ evangelíci a.v i h.v., i Češi rozumějící německy.

Český evangelický (a.v.) sbor se v Praze ustavil během roku 1783, stejně jako německý a.v. sbor. Za faráře českého sboru byl povolán Matěj Markovic (1752-1793). První české bohoslužby se konaly po jeho příjezdu do Prahy na Nový rok 1783 v Morzinském paláci.

Šestnáct měsíců nato se již konalo 9. května 1784 slavnostní otevření modlitebny, kterou v Truhlářské ulici zakoupil a zrekonstruoval český evangelický sbor, ke kterému náleželi i čeští evangelíci h.v.. Na toto místo se přemístily jak bohoslužby vojenského luterského sboru a.v., tak německého luterského sboru (do roku 1791, kdy německý sbor získal kostel sv. Michala v Jirchářích). Český evangelický reformovaný (h.v.) sbor vznikl v Praze až roku 1846 (od roku 1850 získal kostel sv. Klimenta).

Zajímavost

Pamětní deska faráři Markovicovi byla umístěna v bývalé toleranční modlitebně v Truhlářské ulici.