Kaple Sv. Václava Znojmo

Kaple Sv. Václava stojí v těsné blízkosti znojemského kostela Sv. Mikuláše s výhledem na rotundu Sv. Kateřiny. Název má podle gotické plastiky knížete Václava nad vstupním průčelím. Jedná se o dvoupatrovou stavba s dolní kaplí Sv. Martina, ke které byla nastavěna v roce 1521 horní kaple Sv. Anny a Kateřiny.

Před postavením vlastního kostela v letech 1910-1911 se zde konaly bohoslužby německojazyčného sboru evangelické církve a.v. v letech 1877?-1911. Kazatelská stanice Českobratrského evangelického sboru v Miroslavi vznikla ve Znojmě roku 1922. Do roku 1927 měla bohoslužby v evangelickém kostele Německé evangelické církve (DEK), za miroslavského faráře (1905-1930) Josefa L. Hájka (1861-1930). V dalším období, od 22. května 1927 do podzimu 1938 se kazatelská stanice scházela v této kapli Sv. Václava, kterou jí město bezplatně propůjčilo, když poskytlo i finanční částku, aby kapli mohl Státní památkový ústav upravit.