Sborový dům Litoměřice

Již v letech 1869-1892 měl v Litoměřicích ´kazatelskou štaci´ evangelický reformovaný (h.v.) sbor v Krabčicích. V meziválečném období se konaly občasné bohoslužby ze sboru ČCE v Třebenicích, především za faráře (1931-1940) Josefa Beneše (1907-1978), v luterském tzv. Červeném kostele Německé evangelické církve (DEK).

V roce 1946 vznikla v Litoměřicích kazatelská stanice a hned roku 1947 se ustavil samostatný evangelický sbor. Jako vikář působil od roku 1948 v Litoměřicích Vlastimil Sláma (1921-2012), jako farář 1949-1971, kdy ztratil ´státní souhlas´, a znovu v roce 1991.

V roce 1950 získal sbor patrovou budovu v Rooseveltově ulici, kde byla 1951 zřízena modlitebna a byt faráře. V roce 1992, za faráře (1992-2000, 2011-2017) Zdeňka Bárty, byla budova zrekonstruována a vzniklo středisko Diakonie ČCE.