´Sbor Jednoty bratrské´ Skalica

Ve Skalici, již na půdě ´Horních Uher´, jen několik kilometrů od moravské hranice, vznikl jeden z řady bratrských exulantských sborů. Roku 1647 si sbor koupil budovu v tehdejší Soukenické ulici, která byla adaptována. Zahrnula obydlí kazatele, bratrskou školu a byla zde umístěna knihovna, přenesená sem patrně z Ivančic.

´Sbor´ slavnostně otevíral Jan Amos Komenský o velikonocích, v polovině dubna 1650. Zároveň instaloval skalického správce sboru Jana Chodníčka seniorem Jednoty na Slovensku. Cestu po bratrských slovenských sborech podnikl Komenský z pověření bratrské synody jednající v Lešně v březnu 1650 - v situaci po Westfálském míru (1648). Cílem byl Šaryšský Potok, kam byl pozván knížetem Jiřím Rakoczym.

Již koncem roku 1670 byla budova Jednotě odebrána a předána k užívání katolickému řádu Paulínů. O tři staletí později, v roce 1957, byla na domě umístěna pamětní deska upomínající na Komenského pobyt , s textem odpovídajícím tehdejším poměrům. Budova patřící Záhorskému muzeu byla po roce 1989 prodána, po rekonstrukci byla pamětní deska znovu odhalena v lednu 2007.