Husův pomník Mochov

Husův pomník na západní straně Husova náměstí v Mochově stojí od roku 1928. Jako na jiných místech je Husova památka, jakožto jednoho z dávných národních mučedníků, připomínána a vzpomínána v souvislosti s padlými v 1. světové válce. (Později byla památka rozšířena i na oběti 2. světové války z Mochova.)

Autorem sochy i celého velkoryse pojatého památníku je výtvarník Jan Škoda. Nalevo na vysokém podstavci stojí Husova socha oděná v typickém univerzitním učitelském taláru s biretem na hlavě a Biblí v jedné ruce. Na podstavci je reliéfní nápis Husova hesla "Pravda na věky vítězí, třeba i na čas poražena bývá" a vročení 1415-1918. Památník pokračuje doprava zídkou zděnou z režných pálených cihel. Na pravém soklu stojí mělká kruhová nádoba, v níž se dal zapálit slavnostní "řecký oheň". Na přední stranu soklu byla umístěna deska se jmény padlých ve Velké (1. světové) válce. Text končí výzvou: "Buďte na stráži!"

Autorem fotografií pořízených 22. 8. 2009 je Luděk Kovář - ludek@kovar.biz.

 

 

Zajímavost

nedaleká restaurace "U Mistra Jana Husa" v ulici Na Dolejšku