´Evangelický hřbitov´ Aš

Evangelický hřbitov bylo rozsáhlé pohřebiště v sousedství vyhořelého evangelického kostela, vklíněné mezi ulice Na příkopech a Slovanská. Byli zde pohřbíváni jak zedtwitzčtí páni, tak vlivní ašští továrníci (např. Gustav Geipel). Hřbitov byl po válce několik let používán Českobratrskou církví evangelickou. V roce 1966 byl uzavřen a zrušen. Začala jeho naprostá destrukce. Náhrobní kameny byly odvezeny na blízké skládky, hrobky zůstaly několik let otevřené. Tenisové kurty, které zde byly otevřeny v roce 1975, stojí přímo na hrobech zde pochovaných lidí. Bylo zachráněno několik unikátních náhrobních kamenů, které se dnes nachází v zahradách ašského muzea. V minulosti se na popud německých rodáků hledaly způsoby, jak toto místo přeměnit na pietní. Dokonce se uvažovalo o přemístění tenisových kurtů. Nakonec byl však jen u vstupu na kurty odhalen malý památník, který připomíná existenci největšího ašského hřbitova. Málokdo však ví, že hřbitov se nenacházel jen pod tenisovými kurty. Ale i na druhé straně cesty, kde se dnes nachází jen neudržovaný lesopark. Dodnes je zde patrná alej, kudy vedla páteřní cesta.