Evangelický areál Ostrava

Budovu evangelické fary postavil většinově německojazyčný luterský (a.v.) sbor nejspíš v návaznosti na stavbu Kristova kostela, po roce 1907. Dnes je fara sídlem farních sborů Českobratrské církve evangelické (ČCE) a Slezské církve evangelické a.v. (SCEAV) a bydlí zde také faráři obou církví.

Vedlejší třípatrový činžovní dům, v přízemí s Třanovského sálem, ve kterém se konají bohoslužby v zimním období, postavil farní sbor ČCE, vzniklý roku 1919, v letech 1927-1928.