Památník Komenského Litomyšl

Památník ´Orbisterrarum´ ve tvaru zeměkoule vznikl v roce 1921 podle návrhu architekta Aloise Meteláka. Tvoří ho koule o průměru 2,5 metru se sedmi řadami měděných lichoběžníkových polí obsahujících řadu symbolů (český lev, moravská orlice, bratrský Beránek, lilie, kalich...), nápisy ´Biblí svatá´ střídavě s názvy Komenského děl a tepané výjevy z Komenského života.

Koule je umístěna na komolém jehlanu ukončeném žulovým prstencem. Na třech stranách jehlanu jsou texty z Komenského ´Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské´, na čtvrté straně data Komenského narození a úmrtí a údaje o vzniku památníku. 

Památník byl slavnostně odhalen odpoledne 19. června 1921 za desetitisícové účasti, podobně jako při dopoledním odhalení Metelákova památníku na Růžovém paloučku. Roku 1943 za nacistické okupace byl památník demontován, ale zachován a obnoven v roce 1967 k 500. výročí vzniku Jednoty bratrské. V roce 2015 došlo k celkové renovaci.

Zajímavost

Dřevěný model Památníku v měřítku 1:5 je ve zdejším Regionálním muzeu.