Evangelický kostel Mělník

Po Tolerančním patentu patřil Mělník do oblasti evangelického reformovaného (h.v.) sboru ve Vysoké. Prostřednictvím dědictví Rozalie Titěrové v roce 1894 byl v letech 1895-1897 postaven evangelický kostel. Jednolodní novoklasicistní stavba čtvercového půdorysu se čtyřbokou věží v průčelí byla slavnostně otevřena 18.srpna 1897.

Když v roce 1901 vznikl, na základě rozhodnutí Vrchní církevní rady ve Vídni ze 4.července, samostatný sbor, byl jeho prvním farářem (1901-1919) zvolen 15.prosince František Žilka (1871-1944). V roce 1902 byl zřízen hřbitov a roku 1903 postavena vedle kostela fara. Při stavbě ´Husova domu´ v roce 1937 byla budova fary přestavěna do nynější jednopatrové podoby.

Zajímavost

František Žilka (1871-1944) se stal v roce 1919 profesorem Nového zákona na nově zřízené Husově československé evangelické fakultě bohoslovecké v Praze.
V roce 2017, při 120. výročí otevření kostela, byla v kostele odhalena pamětní deska donátorce Rosalii Titěrové.