Náhrobek Matěje Kubeše

Náhrobek dlouholetého faráře ( 1811-1845) evangelického reformovaného (h.v.) sboru ve Kšelích Matěje Kubeše (1781-1855) a od roku 1820 českého superintendenta h.v. Matěj Kubeš zemřel náhle 9. listopadu 1855 ve Chmeĺově, když sem přijel na návštěvu své dcery Marie, která se do Chmeĺova roku 1854 přestěhovala se svým manželem Štěpánem Tardy, synem jednoho z prvních ´maďarských´ tolerančních kazatelů Mojžíše z Tardy (1759-1837). Štěpán Tardy (1809 Libice nad Cidlinou - 1894 Chmeĺov) rok před tím ukončil své působení faráře evangelického sboru h.v. ve Chlebích (1837-1854) a ujal se patrně rodinného majetku ve Chmeĺově.

Matěj Kubeš byl pohřben na chmeĺovském evangelickém ´cintorině´, který se tehdy rozkládal kolem historické budovy evangelického kostela. V nedávné době byl náhrobek Matěje Kubeše renovován a evangelický sbor a.v. se o něj pečlivě stará.

Zajímavost

Matěj Kubeš má další ´náhrobek´ na evangelickém hřbitově ve Kšelích, tzv. kenotaf (prázdný hrob).