Evangelický hřbitov Kšely

Evangelický hřbitov byl založen v roce 1845 kšelským evangelickým reformovaným sborem. Pozemek pro jeho založení zakoupili Jan Břečka, mlynář z Bylan a kurátor sboru, a jeho bratr Václav Břečka, kšelský hostinský. Hřbitov posvětil kšelský farář Matěj Kubeš a prvním hrobníkem se stal Antonín Straka, který svůj úřad vykonával do roku 1878.

Prvním pohřbeným byl 7. září 1845 Jan Kohout z Rostoklat. V roce 1899 byl schválen podrobný Hřbitovní řád, jeho text se zachoval ve sborové kronice. Roku 1900 byl hřbitov rozšiřován, za faráře Karla Molnára. Posledním dosledovaným správcem hřbitova byl od roku 1922 Jaroslav Kříž z Přistoupimi. Po komunistickém převratu byl hřbitov převeden v roce 1956 do správy obce Kšely.

Na hřbitově se zachovala celá řada pozoruhodných náhrobků, za pozornost stojí hrob číslo 1 a vpravo od něj neočíslovaný hrob u vchodu na hřbitov, které si ještě za svého života pořídili bratři Břečkové, aby ´byli strážnými zahrady Boží´. Jan Břečka také odkázal hřbitovu 200 zlatých s podmínkou, že o jejich hroby bude pečováno a nebude s nimi nijak hýbáno.

Jsou zde náhrobky kšelských evangelických farářů. Matěj Kubeš (1780–1855) zde byl farářem mezi lety 1811 a 1845 (v období 1820-1855 stál v čele české superintendence h.v.). Jeho syn a nástupce Josef Kubeš (1814-1883) byl kšelským farářem v letech 1845-1883. Karel Molnár (1842-1902) byl zdejším farářem v období 1884-1902. Náhrobek zde má i evangelický farář v Rybníkách (1888-1931) Emanuel Matoulek (1860-1931).