Evangelický hřbitov Kšely

Evangelický hřbitov byl založen v roce 1844 kšelskými evangelíky, pozemek pro jeho zřízení zakoupili Jan Břečka, mlynář z Bylan a kurátor sboru, a jeho bratr Václav Břečka, kšelský hostinský. Hřbitov posvětil kšelský farář Matěj Kubeš a prvním hrobníkem se stal Antonín Straka, který svůj úřad vykonával do roku 1878. Prvním pohřbeným byl Jan Kohout z Rostoklat, a to 7. září 1845. V roce 1899 byl schválen podrobný Hřbitovní řád, jehož text se zachoval v Kronice. Posledním jmenovaným správcem hřbitova byl od roku 1922 Jaroslav Kříž z Přistoupimi, v důsledku změněné společenské situace po komunistickém převratu byl hřbitov převeden v roce 1956 do správy obce Kšely.

Na hřbitově se zachovala celá řada pozoruhodných náhrobků, za pozornost stojí hrob č.1 a vpravo od něj neočíslovaný hrob u vchodu na hřbitov, které si ještě za svého života pořídili bratři Břečkové, aby „byli strážnými zahrady Boží“. Jan Břečka také odkázal hřbitovu 200 zlatých s podmínkou, že o jejich hroby bude pečováno a nebude s nimi nijak hýbáno. Na hřbitově se také nacházejí hroby významných osobností evangelické církve na Českobrodsku, např. faráře Matěje Kubeše (1780 – 1855).