Evangelický areál Poděbrady

Evangelický areál leží nedaleko místa, kde stál původní evangelický kostel z roku 1878, který musel nuceně ustoupit napřímení Husovy ulice v roce 1962. Současný evangelický kostel vznikl onoho roku 1962 úpravou budovy staré původní fary; za farářky (1959-1990) Marie Taichové, roz. Čejkové (1933-2010). Dnešní interiér navrhl akademický architekt Jiří Veselý koncem 20. století. Tehdy také vznikl další multifunkční prostor, sál ´Ekklésia´.

Novou faru postavil poděbradský stavitel Jaroslav Peřina podle projektu architekta Bohumíra Kozáka (1885-1978) z roku 1932; za faráře (1931-1961) Josefa B. Jeschkeho (1902-1977). Budova fary nese výrazné znaky funkcionalismu.

V areálu se nalézá také altán Gloriet spolu s vinným sklepem a terasami otevřenými směrem k Labi. Kolem roku 1820 jej nechal postavit sládek Fridrich Ulrych, majetkem evangelického sboru je od roku 1901. Gloriet byl shodou okolností prohlášen kulturní památkou také roku 1962; v posledních letech je postupně renovován (již před půlstoletím byl užíván evangelickou mládeží).