Blahoslavův dům Brno

Již několik let po ustavení reformovaného českojazyčného sboru v Brně v lednu 1906 se pro početně rostoucí společenství ukazovala potřebnost většího sborového centra. Znásobilo ji přestupové hnutí po roce 1918. V březnu 1924 byla koupena budova na dnešní Lidické ulici, stále ještě za prvního brněnského faráře (1906-1929) Václava Pokorného (1855-1933). Po přestavbě byl 14. prosince 1924 slavnostně otevřen Blahoslavův dům, při 400. výročí narození Jana Blahoslava (1524-1570). Od roku 1929 zde byl umístěn farní úřad. 

Když byl v roce 1951 brněnský sbor rozdělen, stal se Blahoslavův dům sídlem sboru Brno II; prvním farářem (1950-1970) se stal dosavadní farář sboru ve Vysokém Mýtě Jan Přemysl Šebesta (1904-1972). V roce 1975, za faráře (1971-1978) Miroslava Heryána (1923-2003), byl upraven interier sborového sálu (barevně, i osvětlení). Současný vzhled získal Blahoslavův dům po rozsáhlých úpravách po roce 1989; roku 1992, za faráře (1979-2012) Jaroslava Vítka (*1947), přibyly nové varhany. Prostory Blahoslavova domu poskytují zázemí nejen sborovým, ale i seniorátním a celocírkevním akcím.