Pomník Martina Luthera Aš

Pomník Martina Luthera (1483-1546) vznikl v Aši roku 1883 ke 400. výročí reformátorova narození. Je to jediný Lutherův pomník na území České republiky. Ašský německojazyčný evangelický sbor a.v. tehdy patřil k největším luterským sborům v celém Rakousku-Uhersku. Pomník byl slavnostně odhalen druhý den luterských slavností 11. listopadu 1883 v sousedství tehdejšího evangelického kostela sv. Trojice.

Lutherova socha v životní velikosti s otevřenou Biblí v levé ruce stojí na podstavci ze syenitu. Na přední straně je prostý nápis ´Dr Martin Luther´, na zadní straně jsou uvedeny informace o odhalení sochy roku 1883 a o jejím restaurování v roce 1999 doplněné informací o autorství a odlití sochy v Norimberku.