Pamětní deska Jana Želivského Praha

Autorem pamětní bronzové desky z roku 1956 na východní zdi Staroměstské radnice je sochař Karel Lidický. Formulace nápisu je poplatná době vzniku v padesátých letech 20. století.

Jan Želivský  (1380-1422) byl představitelem radikální strany formujícího se pražského husitského svazu v letech 1419-1422. Od začátku roku 1419 byl kazatelem v kostele P. Marie Sněžné. Jeho působením došlo 30. července 1419 k první pražské defenestraci novoměstských konšelů a situace v Praze se neuklidnila ani po Čáslavském sněmu v červnu 1421. Jeho vliv postupně upadal a nakonec byl Želivský 9. března 1422 popraven na dvoře Staroměstské radnice.