Červený kostel Olomouc

Evangelický kostel německojazyčného luterského (a.v.) sboru byl v Olomouci postaven podle projektu architekta Maxe Löwa. Základní kámen byl položen 16. května 1901, slavnostně otevřen byl 5. října 1902. Podle barvy zdiva je znám jako ´Červený kostel´. Je to 55 metrů vysoká novogotická budova z režného cihlového zdiva na křížovém půdoryse se čtyřbokou věží v průčelí.

V Olomouci vznikl v roce 1875 filiální německojazyčný sbor a.v. evangelického luterského sboru v Brně. Roku 1877 se vytvořilo samostatné sousboří se Šumperkem. Od roku 1914 působil v Olomouci unionovaný (a.v. i h.v.) německý sbor, který vstoupil roku 1919 do Německé evangelické církve (DEK) a spolu s ní po roce 1945 zanikl.

V letech 1945-1960 užívala Červený kostel Českobratrská církev   evangelická. Roku 1956 byl předán univerzitě, prostor kostela byl využíván jako depozitář Vědecké knihovny a nebyl veřejně přístupný. V roce 2019 byla zahájena rekonstrukce Červeného kostela, po níž má sloužit jak knihovně, tak pro kulturní a společenské akce.