Evangelický kostel Libčice nad Vltavou

V Libčicích byla v roce 1833 zřízena kazatelská stanice evangelického reformovaného (h.v.) sboru z Ledčic. Základní kámen evangelického kostela byl položen 16.dubna 1863 a kostel byl slavnostně otevřen 22.října 1867, za ledčického faráře (1832-1872) Jana Kašpara (1801-1872). Kostel je budova v novorománském slohu s půlválcovou apsidou a čtyřbokou věží v průčelí.

V roce 1873 se Libčice staly filiálním sborem evangelického h.v. sboru v Ledčicích a prvním farářem (1888-1899) byl zvolen Bohumil Baštecký (1856-1943). V sousedství kostela byla roku 1889 postavena fara a v roce 1899 se ustavil samostatný evangelický sbor h.v.

Zajímavost

Lavice v libčickém kostele byly původně užívány v toleranční modlitebně českého luterského (a.v.) sboru v Praze v Truhlářské ulici, v letech 1784-1865.