Evangelický kostel Domažlice - Sborový dům Jana Roha

Stavbu sborového domu, či přesněji kostela se zázemím pro faráře a činnost sboru, zvažovali domažličtí evangelíci již od konce dvacátých let minulého století. Staršovstvo založilo zvláštní účet, tak zvaný stavební fond, na který shromažďovalo peníze na koupi pozemku a stavbu. Koncem roku 1935 mělo na účtu tolik, že mohlo koupit pěkný 1000 m2 velký pozemek a ještě 50.000 korun, tehdy nezanedbatelná částka, zbylo. Na zahájení stavby to ale nestačilo.

Někteří členové staršovstva byli ochotni stavět i za cenu dluhů, většina členů sboru se ale v době hospodářské krize, kdy sbor jen s obtížemi sháněl prostředky na svůj provoz, velkých dluhů bála. A tak se ve druhé polovině roku 1936 staršovstvo usneslo, že stavbu kostela odloží na příznivější časy a ze stavebního fondu raději dokoupilo ještě 288 m2 pozemku. Se zahájením stavby počítalo do dvou – tří let. V neutěšené hospodářské situaci ovšem peníze na stavební fond přibývaly jen pomalu, pak přišla válka, po ní nejprve vázané vklady, pak měnová reforma a celkově nepříznivá atmosféra pro jakoukoli církevní aktivitu. O stavbě kostela tak nemohla být řeč, místo něj hospodařilo na církevním pozemku městské zahradnictví.

Až po roce 1990 mohla dnešní generace domažlických evangelíků naplnit sen svých předků. Stavba začala v sobotu 14. dubna 2007 položením dvou základních kamenů, jednoho sborového a jednoho, který daroval duchovní správce sboru z padesátých let (1950-1960) Jiří Veber (1922-2010). Vlastní stavební práce probíhaly v létech 2007-2008. Stavbě dominuje schodišťová věž se zvonem, součástí je terasa s pergolou. Mimo bohoslužebního prostoru zahrnuje sborový dům byty pro faráře, domovníka a zázemí pro setkávání. Autory projektu jsou Ing. architekt Ladislav Schejbal, ateliér SAH Praha a Ing. Zbyněk Wolf z Domažlic, dodavatelem stavby byla stavební firma Antonín Vlček s. r. o. z Horšovského Týna. Zvon, který zdejšímu sboru věnovali evangelíci z Rokytníku, upevnila firma Vlček do věže sborového domu ve středu 13. února 2008.

Slavnostní otevření nového sborového domu se pak uskutečnilo v sobotu 29. listopadu 2008. Finančně stavbu svými dary podpořili členové sboru, HDL Jeronýmovy jednoty, Ministerstvo kultury ČR, evangelíci z Německa a sbory ČCE. Nový sborový dům získal i jedno významné ocenění. V 6. ročníku prestižní soutěže Stavba roku Plzeňského kraje – rok 2008, vyhlašované každoročně Krajským úřadem Plzeňského kraje, zvítězil v kategorii „Novostavba“.

Splnilo se dávné přání domažlického evangelického sboru. Vnukové a pravnukové jeho zakladatelů vybudovali důstojný stánek pro hlásání Slova Božího. Pán požehnal jejich dílu a jistě bude s každým, kdo s otevřeným srdcem překročí práh sborového domu, postaveného pro památku předků a věřme, že k užitku nynějšího i budoucího pokolení domažlických evangelíků a všech občanů Domažlic.

Zajímavost

Sborový dům nese jméno B. Jana Roha (před 1490-1547), domažlického rodáka, kněze a biskupa Jednoty bratrské, autora bratrského kancionálu ´Piesně chval božských ...´ z roku 1541.