Husův dům Praha

Husův dům je budova čp. 22/I v Praze na Novém Městě v Jungmannově ulici č. 9. Jde o původně středověký dům, renesančně a raně barokně přestavovaný. Komplex byl koupen ´Spolkem pro vystavění Husova domu v Praze´ v roce 1912, do současné podoby přestavěn již pro Synodní radu spojené Českobratrské církve evangelické architektem Bohumírem Kozákem v roce 1923. Na průčelí budovy je socha M. Jana Husa a symboly Bible a Beránka.

Spolek pro vystavění Husova domu vznikl v roce 1893, na základě myšlenky diskutované v časopisech evangelické, především reformované (h.v.), církve od konce roku 1889, jako reakce na tehdy vzniklý popud vybudovat v Praze Husův pomník. Proti tomuto kamennému Husovu pomníku je v Husově domě realizována idea vybudovat ´živý Husův pomník´.

V současnosti v domě sídlí Synodní rada Českobratrské církve evangelické, Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické (ÚCK), nakladatelství Kalich s knihkupectvím a další evangelické instituce, např. Spolek evangelických kazatelů, Sdružení evangelické mládeže či redakce časopisu Český bratr. V domě je také penzion a v budově ve dvoře je divadlo Kalich. V letech 1950–1995 zde sídlila také dnešní Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, tehdy samostatná, pod názvem Komenského evangelická bohoslovecká fakulta.