´Sborový dům´ Valeč

Po roce 1945 se ustavila ve Valči kazatelská stanice evangelického sboru ČCE v Kralovicích. Sborový dům, Široká ulice čp. 59, byl upraven z bývalého hostince, s velikým nasazením kazatele Jana Jelínka (1912-2009). Slavnostně byl otevírán v říjnu 1948 synodním seniorem (1939-1949) Josefem Křenkem. V přízemí vznikl byt správce a v patře prostorná modlitebna. Od roku 1952 je Valeč kazatelskou stanicí tehdy nově vzniklého sboru ČCE v Podbořanech. Před několika lety byla budova prodána do soukromých rukou.