Toleranční hřbitov Sloupnice

V nejrannějším období po Tolerančním patentu, v letech 1782-1786, byli evangelíci ze Sloupnice a okolí pohřbíváni na prvním z evangelických hřbitovů, v lokalitě ´Černohorský kout´, severně od obce, kde však je prameniště Sloupnického potoka. Brzy byl proto, opět dočasně, přemístěn do lokality ´za Voděradským stezníkem´, aby konečně v roce 1810 vznikl pod obecním špýcharem současný evangelický hřbitov.

Místo tolerančního hřbitova je dnes pietně upraveno. Na památníku je pod kalichem kovová deska se shrnujícím údajem doplněný textem ze Žalmu 119: ´Byť zákon tvůj nebyl mé potěšení, dávno bych byl zahynul v svém trápení´.