Evangelický kostel Děčín

Historie kostela sahá do 80. let 19. století. Tehdejší němečtí evangelíci augsburského vyznání patřili ke vzdálenému sboru v Habřině u Úštěku. Jak se Děčín rozrůstal, přibývalo i věřících a v roce 1887 vznikl samostatný evangelický sbor a.v. 

V roce 1881, při stém výročí oslav Tolerančního patentu, byla zahájena stavba Ježíšova chrámu podle návrhu G. L. Moeckela. Výstavby kostela, budovy z pískovcových kvádrů v novogotickém slohu s pseudorománskými prvky, se ujal stavitel W. Nickel. Kostel byl dokončen roku 1884 a ještě téhož roku byly instalovány varhany.

Slavné chvíle zažili němečtí evangelíci v roce 1923, když v tomto kostele uspořádal koncert dr. Albert Schweitzer, „lékař pralesa“, hudebník, filosof a teolog, velký znalec díla J. S. Bacha. Přešla těžká válečná léta, po roce 1945 zanikla Německá evangelická církev (DEK) a do pohraničí začali přicházet lidé z celého Československa, ale také reemigranti z Polska a Volyně.

Farní sbor ČCE byl ustaven v roce 1946 a převzal chrám Páně na Teplické ulici do své péče. V průběhu let byly s pomocí ČCE i přátel ze zahraničí provedeny nezbytné opravy.  V letech 1967-1968 se podařila velká oprava interiéru kostela, za faráře (1957-1969) Renata Schillera (1923-1986). Působivá je kombinace dřevěných prvků s pískovcovými kvádry, pozoruhodná je i kazatelna a křtitelnice. V apsidě jsou dvě velká vitrážová okna, která zpodobňují sv. Petra a Pavla.

V letech 1995-1997 proběhla generální oprava kostela s finanční pomocí Gustav Adolfského spolku (GAW) a státních i místních orgánů, za faráře (1975-2007) Petra Čapka. Střecha s věží získaly novou břidlici, byly vyměněny poškozené prvky, pískovcové stěny byly očištěny a konzervovány.

Zajímavost

V den 55. výročí sebeoběti Jana Palacha, 16. ledna 2024, byl před děčínským evangelickým kostelem odhalen interaktivní památník ´Světlo pro Děčín´ - památník Jana Palacha a Jana Zajíce, podle návrhu architekta Davida Vávry.